By May 7, 2016 Read More →

Fear na Rosann; Saol agus Saothar Fhinn Mhic Cumhaill le Nollaig Mac Congáil

20160507_172930Tá cóipeanna de Fear na Rosann; Saol agus Saothar Fhinn Mhic Cumhaill  le Nollaig Mac Congáil ar fáil againn anseo i Charlie Byrne’s anois. Tá cóipeanna bóg agus crua ar fáil.Bhí cáil ar na scríbhneoirí Conallacha Gaeilge sa chéad leath den aois seo caite ó thaobh na scríbhneoireachta de agus maidir lena ndearna siad ar son Athbheochan na Gaeilge i réimsí éagsúla thar na blianta. Orthu sin bhí Fionn Mac Cumhaill (1885-1965), duine nach dtráchtar air mórán anois ach a rinne a chion féin ar son na Gaeilge i gcaitheamh a shaoil. Rianaítear sa leabhar seo saol siúlach, spéisiúil an údair seo agus cuirtear inár láthair saothair éagsúla leis a foilsíodh thall is abhus i gcaitheamh na mblianta. Tugann an leabhar seo breis léargais dúinn ar scoil scríbhneoireachta na gConallach agus ar an obair a rinne siad i gcomhar ar son na Gaeilge ina gCúige féin ach go háirithe.

Tá costas €20 don cóipeanna bóg agus €35 don cóipeanna crua ar an leabhair seo, níl ach líon teoranta cóipeanna den leabhar ar fáil – déan cinnte buail isteach sa siopa chun lámh a chur ar do chóip féin go luath nó chur glaoch orainn chun cóip a chur in áirithe duit féin!

 

Posted in: Leabhair Ghaeilge

Comments are closed.