By February 11, 2016 Read More →

Filíocht Ghrá na Gaeilge

Tá cóipeanna de Filíocht Ghrá Na Gaeilge le Ciarán Mac Murchaidh ar fáil againn anseo i Charlie Byrne’s anois!

Díolaim chuimsitheach a rianaíonn traidisiún na filíochta grá i nGaeilge ón luathaois go dtí an nua-aois. Seo chugainn léargas iontach ar phaisean agus ar neart an ghrá san dánta agus sna hamhráin seo – meidhir an ghrá óig; greann agus  suairceas an ghrá; cumha agus croíbhriseadh; dúil agus grá gan fháíl; agus an grá iompaith ina fhuath.

Tá cumhacht mhothálach na bhfilí féín  go mór chun cinn agus iad ag céílúradh chastacht an ghrá. Breacann Ciarán Mac Murchaid and comhthéacs liteartha inar cumadh na dánta sainiúla seo agus cuireann brí nua i dtéácsanna clasaiceacha do phobal úr. Maisithe go healaíónta ag Anna Nielson.

Tá costas €20 ar an leabhair seo, níl ach líon teoranta cóipeanna den leabhar ar fáil – déan cinnte buail isteach sa siopa chun lámh a chur ar do chóip féin go luath nó chur glaoch orainn chun cóip a chur in áirithe duit féin!

Comments are closed.