By June 10, 2016 Read More →

Labharfad Le Cách; I Will Speak to You All by Peig Sayers

PeigTá cóipeanna de Labharfad Le Cách; I Will Speak to You All  le Peig Sayers ar fáil againn anseo i Charlie Byrne’s anois.

Bhí Peig Sayers ar dhuine de na seanchaithe ba mhó cáil in Éirinn. Rugadh i mBaile an Bhiocáire, Dún Chaoin, Chontae Chiarraí í, i 1873. Phós Peigh isteach san Oileán, An Blascaod, agus anseo a thosaigh a cáil mar scéalaí ag teacht chun cinn.

Tá RTÉ, in éineacht le Cnuasach Bhéaloideas Éireann UCD agus Comhairle Bhéaloideas Éireann, ag déanamh ceiliúrtha ar shaol Pheig san fhoilseachán seo. Is éard atá ann ná buntaifeadtaí fuaime de Pheig ó chartlanna RTÉ agus an BBC, mar aon le réamhrá, trascríobh, nótaí agus aistriúcháín ón Ollamh Bo Almqvist agus an Dr Pádraig Ó Héalaí

Deis bhreá í seo éísteacht le glór Pheig agus í ag  comhrá agus ag scéalaíocht

Peig Sayers was one of the most renowned storytellers in Irish tradition. She was born in 1873 in Baile an Biocáire, Dún Chaoin, County Kerry. Peig married into the Great Blasket where her fame as a story teller began.

RTÉ together with the National Folklore Collection  UCD and Comhairle Bhéaloideas Éireann, wish to celebrate Peig’s life with this publication. Using original sound recordings from the BBC and RTÉ Archives, the publication features Peig’s own speech with an introduction, transcribed and annotated text, and translations from Professor Bo Almqvist and Dr Pádraigh Ó Héalaí.

Now we can listen to Peig’s voice as she tells us her stories and meet her in a way never possible before.

Tá costas €8 ar an leabhair seo, níl ach líon teoranta cóipeanna den leabhar ar fáil – déan cinnte buail isteach sa siopa chun lámh a chur ar do chóip féin go luath nó chur glaoch orainn chun cóip a chur in áirithe duit féin!

Comments are closed.