By February 11, 2016 Read More →

Mise Raiftearaí; An Fíodóir Focal le Tadhg Mac Dhonnagáin

20160211_161224Tá cóipeanna de Mise Raiftearaí; An Fíodóir Focal ar fáil againn anseo i Charlie Byrne’s anois!

Seo scéal Antaine Uí Reachtabhra, mac fíodóra a chaill radharc na súl agus é ina pháiste, fidléir a chaith a shaol ag fánaíocht thart ar chontae na Gaillimhe, file a labhair amach, gan fuacht gan faitíos, ar son pobail a bhí brúite bascaithe.

Sa gcuntas beathaisnéise seo, déanann an t-údar cur síos ar na heachtraí agus ar na pearsana a spreag Raiftearaí chun véarsaíochta, ag féáchaint len chuid cumadóireachta a chur i gcomhthéacs na tréimhse inar mhair sé agus i gcomhthéács thraidisiún na filíochta in Éirinn. Agus a sheasamh sa bpobal ámheas, lena linn féin agus i ndiaidh a bháis, déantar scagadh ar an réimse leathan seanchais atá ar fáil faoin bhfile.

Portráid í seo de phearsantacht chasta: bochtán bóthair a raibh saibhreas samhlaíochta aige; ceoltóir leathoilte a chuir na glúnta fonnadóirí ag gabháil fhoinn; fear dall a raibh fís ar leith aige de féin agus dá phobal. Seo Scéal Raiftearaí, an fíodóir focal.

Tá costas €18.95 ar an leabhair seo, níl ach líon teoranta cóipeanna den leabhar ar fáil – déan cinnte buail isteach sa siopa chun lámh a chur ar do chóip féin go luath nó chur glaoch orainn chun cóip a chur in áirithe duit féin!

 

Comments are closed.