By April 2, 2016 Read More →

Sa Bhearna Bhaoil: Gaillimh 1913-1923 le Cormac Ó Comhraí

20160402_140026Charlie Byrne’s will be hosting the launch of Sa Bhearna Bhaoil: Gaillimh 1913-1923 by Cormac Ó Comhraí and published by Cló Iar-Chonnacht. Join us Thursday the 7th of April at 6:30 with special guest Márín Ní Ghadra.

Bá mhór ag Cló Iar-Chonnacht agus Cormac Ó Comhraí do chuideachta nuair a sheolfaidh Máirín Ní Ghadra an leabhar nua ar stair na Gaillimhe i rith Éirí Amach na Cásca, Chogadh na Saoirse agus an Chogaidh Chathartha. Beidh an ocáid seo ag suil i Siopa Leabhair Charlie Byrne’s  Deardaoin, 7 Aibreán ag 6:30pm.

Tréimhse chorraithe shuaite ba ea na deich mbliana idir 1913 agus 1923 do mhuintir na Gaillimhe, idir chathair agus chontae. Tháinig athrú ó bhonn ar shaol polaitiúil, eacnamaíoch agus sósialta an réigiúin agus cuireadh todhchaí an iarthair ar mhalairt treo. Tháinig meath ar an bPáirtí  Rialtas Dúchais, an  príomhpháirtí náisiúnach sa tír, agus forás dá réir ar Shinn Féin – agus ar an IRA. Lean Cogadh na Saoirse agus an Cogadh Cathartha.

Sa Leabhar seo, cíotar an chaoi a ndeachaigh na móranthruithe náisiúnta seo i bhfeidhm ar Ghaillimh: an glacadh a bhí leo, an dream a thacaigh leo agus iad siúd a chuir ina n-aghaidh. Tugtar cuntas ar na léirsithe agus an scliúchas a bhain leis an bhfeachtas frithearcaíochta le linn an Chéad Chogaidh Dhomhanda. Scrúdaítear Éirí Amach na Cásca i nGaillimh agus ról Liam Uí Mhaoilíosa ann. Déantar cur síos cuimsitheach ar Chogadh na Saoirse agus ar an gCogadh Cathartha, agus cuirtear príomheachtraí agus príomhcharactair na coimhlinte ar gach aon taobh inár láthair. Tá an t-údar tar éis tarraingt ar réimse leathan foinsí, idir fhoilsithe agus neamhfhoilsithe, i leabharlanna agus in aircíví abhus agus thar lear agus tá comaoin faoi leith curtha aige orainn as an ngné rí-thábhachtach seo de scéal na hÉireann a chur os ár gcomhair.

Sa Bhearna Bhaoil is available at Charlie Byrne’s for €20. For more information about this event, or to reserve a copy, simply contact us.

Comments are closed.