By March 28, 2017 Read More →

Seacht mBua an Éirí Amach; Seven virtues of the Rising by Pádraic Ó Conaire

SevenVirtuesSeachtmBua_300_484_c1Tá cóipeanna de Seacht mBua an Éirí Amach/Seven virtues of the Rising le Pádraic Ó Conaire ar fáil againn anseo i Charlie Byrne’s anois.

New in the shop is Seacht mBua an Éirí Amach/Seven virtues of the Rising, a bilingual collection of short stories by Pádraic Ó Conaire including seven original short stories in Irish and their corresponding translations to English by Diarmuid de Faoite.

Cnuasach de sheacht ngearrscéal le Pádraic Ó Conaire (1882 – 1928), an scríbhneoir be nuálaí de chuid Athbheochan na Gaeilge, atá in Seacht mBua an Éirí Amach/Seven Virtues of thee Rising, a foilsíodh den chéad uair sa Ghaeilge i 1918.  Cé nach mbaineann siad go díreach le himeachtaí Éirí Amach 1916, pléitear sna scéalta an tionchar a bhí ag an réabhlóid sr shaol ghnáthfhir agus ghnáthmhná nd hÉireann.  D’fhéadfaí a rá gurbh é seo an chéad fhreagra ficsin ar an Éirí Anach agus is é seo an chéad uair a aistríodh na seacht scéal ar fad go Béarla agus a foilsíodh le chéile iad.

First published in Irish in 1918, Seacht mBua an Éirí Amach/Seven virtues of the Rising is a collection of seven stories by Pádraic Ó Conaire (1882-1928), the most innovative writer to emerge from the Gaelic Revival. Although not directly concerned with the events of the 1916 Rising, the stories deal with the ways in which the revolt intervenes in the lives of ordinary Irish men and women. Arguably the first important fictional response to the Rising, this is the first time all seven stories have been translated into English and published together.

Available in store for €20. For more information, or to reserve a copy, simply contact us.

Tá costas €20 ar an leabhair seo, níl ach líon teoranta cóipeanna den leabhar ar fáil – déan cinnte buail isteach sa siopa chun lámh a chur ar do chóip féin go luath nó chur glaoch orainn chun cóip a chur in áirithe duit féin!

Comments are closed.